Gyllenhuset Info Antagning Kontakta oss FAQ

Marianne Lööf

Samordnare Gyllenhuset

marianne.loof@vsaf.nu

Marianne Lööf samordnare vita huset

Gyllenhusets lokaler, dörren bredvid Bar Solo. Närmsta hållplats: Masthuggstorget eller Järntorget.

Ring på porttelefonen eller 031 - 79 70 165 för att bli insläppt