Styrelse

Föreningens styrelse 2019

Marie Hagström, ordförande
Sara Call, vice ordförande
Roger Andreasson, kassör

Helena Carlström, ledamot
Gunilla Byström, ledamot
Matilda Liljedahl, ledamot
Bengt Sahlberg, ledamot

Isabell Svedberg, suppleant

Natalia Merino Torres, studierektor, adjungerad styrelsen